جهت اطلاع از وضعيت درخواست ملاقات خود با مدير مربوطه ، با وارد کردن شماره پيگيري خود کليد نتيجه را فشار دهيد

 

1- آموزش کاربردی و راهبردی ویژه کارمندان برای استفاده از وب

 

1- نصب نرم افزار WinRAR

 

 

2- نصب بسته نرم افزار امنیتی

 

  3- نصب نرم افزار Adobe Acrobat