جهت اطلاع از وضعيت درخواست ملاقات خود با مدير مربوطه ، با وارد کردن شماره پيگيري خود کليد نتيجه را فشار دهيد

 

 

 

الف- قوانین و مقررات مربوط به رسیدگی به تخلفات اداری

ب- تخلفات اداری (موضوع ماده 8 قانون)

ج- مجازاتها و تنبیهات اداری (موضوع ماده 9 قانون)

د- مقررات مربوط به چگونگی رسیدگی به شکایات وارده

ه-نحوه شکایت از آراء هیآتها به دیوان عدالت اداری ( ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری)

و- ارتباط با دفتر هماهنگی هیآتهای رسیدگی به تخلفات اداری سازمان صدا و سیما